12.6.2018

NEDEN YANGIN YALITIMI ÖNEMLİ

Yangından korunma sistemlerinin temel amacı aktif veya pasif olması farketmeksizin, bina sakinlerinin güvenli bir şekilde kaçmasına olanak sağlamak ve binanın bir alanından diğerine duman ve yangının geçişini ve yayılmasını önlemektir. İkinci olarak, bina yapısına, komşu yapılara verilen hasar miktarını önlemek / azaltmak ve acil servisler için çökme riskini azaltmaktır.

Yangından korunmanın temel gerekliliklerinin birçoğu, Yangın Yönetmeliği dokümanında belirtilmiştir:

  • Kaçış yollarının güvenliği
  • Alevin iç yüzeylere yayılması
  • Binanın yapısal bütünlüğü
  • Yangın kompartmanı
  • Acil servisler için erişim ve olanaklar

Yangından korunma sistemlerinin kullanımı için diğer ticari nedenler ise, hasar miktarını azaltmak ve binanın çökmesini önlemek. Bu tür önlemler ile,

  • Sigorta poliçelerinin artan maliyetini azaltabilir
  • Sermaye yatırımını koruyabilir
  • İtfaiyeciler için olası riski azaltabilirsiniz.
DİĞER YARARLI BİLGİLER
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ